Start

Välkommen till KEF:s portal för e-kurser!

Var du vill, när du vill och i din egen takt. Att gå en e-kurs är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att ta till sig nya kunskaper eller hålla sig uppdaterad. Du slipper kostnader för resa och logi och kan gå kursen precis när det pas­sar dig, i din egen takt, med din dator, smartphone eller surfplatta.

Den första egenproducerade kursen vi publicerar är Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel, som behandlar Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar.

Vi erbjuder även kortare föreläsningar på tema så som bemanningsekonomi, coachande förhållningssätt och tillitsbaserad styrning.

Vi kommer löpande släppa nya e-kurser inom olika ämnen, hör gärna av dig till oss om du har förslag på ämnen som vore intressant att ha som en e-kurs!

Vi finns på medlem@kef.se eller på tel. 0720-60 50 22.

Läs mer