Om KEF

Föreningen för ekonomer inom kommun och region

Kommunalekonomernas förening (KEF) är en fackligt och politiskt obunden yrkesförening. Vi tillhandahåller utbildningar och driver på kommunalekonomiska frågor och utvecklingen inom branschen. Vi är en förening på drygt 4 500 medlemmar som är yrkesverksamma som ekonomer inom offentlig sektor eller har intressen i kommunalekonomiska frågor. Engagemang finns det gott om i föreningen!

Vi arbetar aktivt med att driva utvecklingen av de kommunalekonomiska frågorna och deltar i debatten kring ekonomiska frågor i kommuner och landsting, bland annat genom vår tidskrift Kommunal Ekonomi. Vi erbjuder ett stort antal utbildningar, kurser, konferenser och seminarier. Dessa genomför vi både med egna resurser och i samarbete med andra utbildningsarrangörer. Varje år har vi återkommande kurser och konferenser för till exempel omsorgsekonomer, skolekonomer, teknikekonomer och ekonomichefer.  Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

Kompetensutveckling innebär att vi tillhandahåller utbildningar, men också att vi stödjer forskning om utveckling inom området och verkar för ett nationellt och internationellt kollegialt erfarenhetsutbyte. Föreningen leds av en styrelse.

Läs mer om oss och kika på vårt övriga kursutbud på kef.se »