Tillitsbaserad styrning

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
400 kr
Kurs
Material

Om behovet av perspektivskifte i offentlig sektor och varför styrningen i högre utsträckning bör präglas av tillit. Vi får här ta del av Söderhamns kommuns arbete med tillitsbaserad styrning. Vi får en beskrivning vad som präglar styrningen idag och vilka tankegångar som ligger bakom detta. Du får med dig exempel på hur du kan utveckla styrningen mot mer tillit. 

Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020.

Kurslängd: 40 minuter.

Föreläsare: Robert Blank, kvalitetsutvecklare, Söderhamns kommun

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Beställ

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.


Kontakt & förfrågningar

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se