Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt kommunsektorns utveckling

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
300/400

Kursen omfattar två föreläsningar, inspelade den 22 september 2020. I den första delen får vi höra Emelie Värjas analys av kommunsektorns utveckling och skillnader i dess förutsättningar, därefter presenterar Niclas Johansson regeringens höstbudget.

Före pandemin talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin och investeringsbehoven samt det nödvändiga i att hitta effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Små och glesa kommuners svårigheter lyftes ofta fram.

När krisen är över kommer denna problembild att finnas kvar. Det är 6 kronor i skillnad mellan lägsta och högsta skattesatsen. Är detta endast effektivitet och ambition? Har vi likvärdiga förutsättningar att ta oss an framtidens utmaningar?

Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest, guidar oss igenom detta.

Från Sveriges Kommuner och Regioner guidar Niclas Johansson, sektionschef för ekonomisk analys, oss genom SKR:s perspektiv på regeringens höstbudget och förutsättningar för kommuner och regioner. Det kommer att bli extra intressant i dessa osäkra ekonomiska tider.

Kursen är drygt 2 timmar, fördelade på två föreläsningar.

Föreläsare

Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest.
Niclas Johansson, sektionschef för ekonomisk analys på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.


Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ


Kontakt & förfrågningar

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se