Omvärldsseminarium för kommuner och regioner

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
300/400

Vår omvärld blir alltmer komplex och därför viktig att analysera för att kunna hantera de förändringar som sker på bästa möjliga sätt och för att kunna ge bästa möjliga service till medborgarna i framtiden. Frågan är om äldreomsorgen i allt väsentligt kommer att skötas av robotar, om ekonomiadministrationen kommer att analyseras i komplexa datorer eller om medborgarna alltmer kommer att ”ta över” kommunala ansvarsområden?

Självklart vet vi inte hur det kommer att se ut men genom en genomarbetad trendspaning och trendanalys kan vi komma ganska nära vad som väntar oss. Frågan är om vi är redo och vad vi kan göra för att kunna hantera omvärldsförändringarna på bästa möjliga sätt?

Lyssna till dem som arbetar systematiserat med dessa frågeställningar samt konsulter som kan området!

Detta är en inspelad föreläsning från 18 september 2020.


Föreläsare

Anna Cederqvist, arbetar som kommundirektör i Vara kommun, utsågs till Årets kommunalekonom 2015, har lång erfarenhet med arbete i offentlig sektor och offentlig ekonomi, författare till ”Kommunens ekonomi – så funkar det” och ”Kommunen – så funkar den”.

Anders Bretz, konsult på Wide Narrow.

Medverkar gör även Niklas Anemo, kanslichef på KEF med mångårig erfarenhet inom området.

Innehåll

Omvärldsanalys – en förutsättning för att ta ut riktning och hålla takten
med Anna Cederqvist

Omvärldens förändras snabbt och de kommunala förutsättningarna därmed. Att omvärldsbevaka blir allt mer viktigt. Men hur går det till i praktiken och hur sker
kopplingen till den kommunala styrningen? Vara kommun Vara kommun har arbetat med omvärldsanalys, skapat en styrmodell utifrån både de globala målen och den egna
kommunens specifika förutsättningar. Från omvärldsbevakning till strategisk verkstad –
hur gör man?

Hur man skapar en strategiskt förankrad process för löpande och strukturerad omvärldsanalys med Anders Bretz

Hur man skapar en strategiskt förankrad process för löpande och strukturerad omvärldsanalys:
• Strategiskt fokus – hur man kopplar arbetet till definierade verksamhetsmål
• Bevakningskarta med prioriteringar – mappa omvärlden för en konkret översikt och tydliggjorda prioriteringar
• Rapporteringsplan – vad ska rapporteras till vem, hur ofta? Analysmodeller, mallar och goda exempel.
• Organisation, roller och ansvar – vem gör vad? Konkreta exempel på hur arbetet kan organiseras, inklusive modeller för hur mangenomför tvärfunktionella analysmöten/workshops
• Resursestimering och ROI – hur mycket tid tar det, vad kostar det och är det värt det?

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.


Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ

Kontakt & förfrågningar

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se