Har vi en ändamålsenlig redovisning?

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
300

Borde redovisningen vara mer eller mindre anpassad till kommuner och regioners ekonomistyrning? Finns det lagregler som borde ändras? Ligger RKR:s normgivning på rätt nivå t.ex. vid tolkningen av rimlig försiktighet kring vad som får aktiveras samt val av diskonteringsränta. Borde man normera mer eller mindre. Varför saknas krav på hållbarhetsredovisning, varför är kraven högre på redovisning än motsvarande krav på mål och budget i kommunallagen. Om efterlevnaden till reglerna brister vad är problemet?

Detta är en inspelad föreläsning från Kommek, i augusti 2020.

Föreläsningen är drygt 45 minuter.

Föreläsare

Michael Sjölander, EY; Peder Brant, Linköpings kommun; Annika Wallenskog, SKR.

Moderator:
Björn Brorström, Högskolan Borås.


Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl.moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.


Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ


Kontakt & förfrågningar

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se