Coachande förhållningssätt – en introduktion

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
400 kr
Kurs
Material
Föreläsare Ingela Karlsson

Förändra arbetet med ett coachande förhållningssätt!

Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga.

Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020.

Kursens längd är 38 minuter.

Kursledare

Ingela Karlsson har över 20 års erfarenhet från kommunal sektor varav de senaste åren som ekonomichef med styrning och ledning på strategisk nivå för hela kommunkoncernen. Ingela har tidigare även jobbat på KEF med utbildning inom bland annat coaching och förändringsledning samt är diplomerad ICF-coach.
Numera jobbar Ingela som ekonomichef på Länstrafiken i Norrbotten AB.


Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ

Kontakt & förfrågningar


Faktureringsfrågor:

Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se