Bemanningsekonomi när ljuset släcks

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
300/400

Innehåll

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Hur är detta kopplat till schemat?

Kursen genomförs i samarbete med Jobtib AB.

  • Jotibmodellen består av ett webbverktyg där grundläggande nyckeltal för bemanning, behov och ekonomi behandlas i nutid. Med stöd av Jotibmodellen, och genom att aktivt använda den kunskap verksamheten har, görs prognoser och planering i verktyget.
  • Kommuner som arbetar i Jotibmodellen får kontroll och överblick med hjälp av webbverktyget på ett enkelt och överskådligt sätt. Modellen innebär att användarna gör löpande och regelbundna analyser och ställningstaganden. Verktyget skapar därmed förutsättningar för verksamheten att agera innan det blir för sent.
  • Vad är Jotibmodellen och vad skiljer den mot traditionell uppföljning av ekonomi?
  • Hur kan verktyget effektivisera uppföljningsprocessen och samarbetet mellan ekonom/controller och verksamhetsansvariga?
  • Hur ger modellen beslutstöd baserat på fakta?
  • Hur hänger allt ihop – ekonomi – bemanning – schema – planering?
  • Hur kan man översätta budgeten till förståelig bemanning?
  • Varför är Jotibmodellen en förutsättning för Heltidsresan?


Föreläsare

Tony Högnelid, affärsområdeschef på JOTIB AB, utvecklade den första versionen av verktyget. Tony är en flitigt anlitad föreläsare och konsult med mångårig erfarenhet av förbättringsarbete inom offentlig sektor.

Moderator är Magni Engzell Nilsson, har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete i komplexa verksamheter med stor andel personal med oregelbundna arbetstider. I rollen som chef har Magni jobbat med kvalitetssystem som ISO, TQM och LEAN, designat och byggt planeringsorganisationer.

Medverkar gör även Anna-Lena Hanses, ekonom i Mora kommun och Madeleine Kjellman, enhetschef i Vingåkers kommun. Anna-Lena och Madeleine kommer bland annat att berätta om hur deras arbete i vardagen har förändrats efter att de har börjat arbeta i modellen.

Kursledare är Niklas Anemo, Kommunalekonomernas förening. Niklas har 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun.

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ

Kontakt & förfrågningar

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se