Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

Aktuell status
Ej registrerad
Pris
600 kr
Kurs
Material
Kursen leds av Ola Eriksson och Ingela Karlsson.

Den här e-kursen behandlar Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 –Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel.

Kursledare

E-kursen hålls av Ola Eriksson och Ingela Karlsson, båda från KEF.

”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft 2019, tillsammans med nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) innebär införande av nya redovisningsprinciper. Det innebär också ett förtydligande av redan idag gällande redovisningsprinciper.

Ola Eriksson har lång erfarenhet av utbildning och rådgivning främst inom kommunal sektor. Ola driver för närvarande bl.a. ett projekt om utformning av mål för god ekonomisk hushållning. Ola har skrivit en mängd böcker och skrifter, främst inom områdena redovisning och intern kontroll.

Ingela Karlsson har över 20 års erfarenhet från kommunal sektor varav de senaste åren som ekonomichef med styrning och ledning på strategisk nivå för hela kommunkoncernen. Ingela har tidigare även jobbat på KEF med utbildning inom bland annat coaching och förändringsledning samt är diplomerad ICF-coach. 
Numera jobbar Ingela som ekonomichef på Länstrafiken i Norrbotten AB.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen.

Förutom en genomgång av rekommendationens bestämmelser, tas bland annat följande frågor upp:

Målgrupp

  • Rättvisande bild enligt LKBR
  • När kan reglerna om ändrad redovisningsprincip tillämpas?
  • Vad är skillnaden mellan ändrad redovisningsprincip, rättelse av fel och ändrade uppskattningar?
  • Hur ska balanskravet hanteras vid tillämpning av R12?
  • Hur förhåller sig R12 till reglerna i RKR:s andra rekommendationer?
  • Ska rekommendationen även tillämpas på drift- och investeringsredovisningen?
  • Utformning av tilläggsupplysningar?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med upprättande eller granskning av årsredovisningar i kommun, region eller kommunalförbund.


Pris

Medlem i KEF: 600 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 800 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.


Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ


Kontakt & förfrågningar

Kursinnehåll:
Ola Eriksson,
070-665 54 75, ola.eriksson@kef.se

Faktureringsfrågor:

Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Kursdokumentation

Här hittar du kursdokumentationen för utbildningen "Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel" i pdf-format.